เอกมัยฟาวน์ดรี

จากความหลงไหลในงานออกแบบ สู่วิชาชีพที่สร้างสรรค์ ทั้งงานออกแบบ และนวัตกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพของสินค้าและบริการ 
 

เอกมัยฟาวน์ดรีไม่ใช่แค่สตูดิโอผลิตตัวอักษรเท่านั้น บริษัทได้ถูกจดทะเบียนก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2014 โดยกลุ่มเพื่อนที่มาจากหลากหลายอาชีพ ดีไซน์เนอร์ ช่างภาพ โปรแกรมเมอร์ นักการตลาด ฯลฯ โดยมีความตั้งใจที่จะพัฒนาการให้บริการ และการออกแบบที่ตอบโจทย์และคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก

เรามีความเชื่อว่ารากฐานของการออกแบบและการบริการ คือภาษาและการสื่อสาร เราจึงนำความรู้ในแขนงต่างๆ มาบูรณาการ เพื่อความเข้าใจถึงผู้ใช้งานที่รอบครอบ รอบด้าน มีวิสัยทัศน์ และสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม พัฒนาแก่ลูกค้า สินค้า บริการ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปได้

21083102_1873317266263248_19292239805563
60651699_2227944597467178_14492107211695